1, 2 or 3 word searches work best.
Search for name, model number, sku, barcode or description.

Váš košík je prázdny!
Váš košík je prázdny!

Obchodné podmienky


UPOZORNRNIE


Náš obchod neuzatvára zmluvu na diaľku (napr. prostredníctvom web stránky, e-mailu, poštovej objednávky na dobierku, a pod.), ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane a/alebo streliva kategórie A, B, C aj D. Pokiaľ sú v prehľade tovaru uverejneného na našej web stránke, resp. v našom e-shope, uvedené zbrane a strelivo do nich kategórie A, B, C, D tento prehľad slúži len pre orientáciu v našej ponuke tovarov resp. ako katalóg, nie je však záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.


Kupujúci, ktorý je držiteľom príslušného zbrojného preukazu, je v zmysle zákona povinný uzatvárať zmluvu o kúpe zbrane a streliva do nej výlučne osobne, a to buď návštevou našej kamennej predajne alebo po dohode na osobnom stretnutí so zástupcami, resp. zamestnancami predávajúceho.


Kupujúci, ktorý má záujem o kúpu zbrane, ktorá patrí do kategórie D (napr. vzduchovky, expanzné zbrane, airsoftové zbrane a strelivo do týchto zbraní), ich môže do vlastníctva nadobudnúť, bez nutnosti registrovať zbraň na polícií. Musí to byť však osoba staršia ako 18 rokov s platným OP.

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je :


M-HUNT s.r.o., Čadečka 5138, 022 01 Čadca (ďalej len predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.m-hunt.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich). Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


1. Spôsob objednávania a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu si vyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete nám zatelefonovať priamo do našej predajne na číslo 041/4334810 (po-pi: 8,30-12:00 12:30-17,00).


2. Dodacie a platobné podmienky

 

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektorý z objednaných tovarov nemáme, pošleme len ostatný objednaný tovar (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, aj telefónne číslo). Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote. Každé dodanie tovaru je spoplatnené poštovným.
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:

 

M-HUNT s.r.o.
Čadečka 5138
022 01 Čadca
IČO: 464 83 641
DIČ: 2820012910
SK DIČ: SK2820012910
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 55940/L
Zapísaná do OR: 12.01.2012

 

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 01179 Žilina

 

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:


1) Na dobierku - platba je pri prevzatí zásielky.
2) Úhrada vopred prevodom na účet – 2972563157/0200 VUB
3) Úhrada pri osobnom odbere

 

3. Ceny tovaru a termín dodania

 

Tovar, ktorý ste si u nás objednali, Vám bude odoslaný do 7 pracovných dní.
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru vrátane 20%DPH a sú konečné. Ceny vrátane akciových platia do odvolania alebo do vyčerpania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste tovar objednali bez ohľadu na zmeny. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, budeme vás informovať emailom alebo telefonicky. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

4. Povinnosti predávajúceho


Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:


1) Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2) Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3) Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.


Nezodpovedáme za:


1) Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2) Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3) Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

 

5. Povinnosti kupujúceho


Kupujúci sa zaväzuje:


1) Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
2) Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.


V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.


6. Spôsob dodania:


Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku, poštou po úhrade faktúry, poprípade osobným prevzatím u nás v predajni do siedmych dní od potvrdenia objednávky. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.


Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:


1) Dobierka: Kuriér (kuriérska služba Slovenskej pošty)- poštovné a balné 5.50 Eur
2) Prevodom na účet: Kuriér- poštovné a balné 4.50 Eur


7. Reklamácie


Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty prípadne od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená.

 

Záručná doba


Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Počas tejto doby budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte. Doklad o kúpe tovaru si prosím dôkladne uschovajte.

 

Reklamácia sa vzťahuje len na:
preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.


Reklamácia sa nevzťahuje na:
chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.


Postup pri reklamácii:


Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:


1) Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru


2) Poškodený tovar doplňte popisom zistenej závady, číslom faktúry, dátumom zakúpenia a zašlite oznam na našu e-mailovú adresu. Tovar zabaľte a pošlite na adresu :


M-HUNT s.r.o., Čadečka 5138, 022 01 Čadca

 

Náklady reklamačného jednania:

 

1) Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

2) V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom

 

8. Storno objednávky:

 

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., najlepšie a najrýchlejšie je však telefonicky. Pri stornovaní objednávky e-mailom je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a Váš email resp. telefonický kontakt. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

 

9. Vrátenie tovaru:

 

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (mailom, poštou), aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Tovar odošlite predávajúcemu po predchádzajúcej dohode. Po doručení takého tovaru (na adresu prevádzkovateľa) bude prijatý. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, kompletný, v pôvodnom obale a s dokladom o kúpe. Tovar neposielajte na dobierku - nebude prevzatý. Po doručení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ ) poštovou poukážkou, alebo na váš účet, ktorý uvediete, najneskôr do 15 pracovných dní od dňa, kedy bol vrátený tovar doručený na našu adresu:


M-HUNT s.r.o.
Čadečka 5138
022 01 Čadca.


O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás prosím informujte e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

10. Odstúpenie od zmluvy

 

1) Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete formulár nájdete na bezplatnej on-line aplikácií www.spotrebitelskecentrum.sk/formular-odstupenia-od-zmluvy/. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť poštou (nie na dobierku) alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

2) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

11. Ochrana osobných údajov


Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.m-hunt.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu.

 

12. Zrušenie registrácie:


Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

 

13. Záverečné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke


www.m-hunt.sk

 

Podmienky platné od 13.04.2016